Beknopte geschiedenis

De remonstrantse gemeente Meppel ontstond in 1879, toen ds. A.J. Oort van de Nederlands Hervormde Kerk te Meppel een beroep aannam naar Zutphen. Ongeveer 300 gemeenteleden richtten een verzoek aan de kerkenraad om weer een predikant van vrijzinnige signatuur te beroepen. De kerkenraad antwoordde “aan dat verzoek niet te kunnen, noch te mogen voldoen.”

Op 13 november 1879 werd een vergadering gehouden, waarin het besluit viel om een kapitaal bijeen te brengen tot stichting van een eigen kerkgebouw, diensten te houden en van de opbrengst van de collecten uitdeling te doen aan armen, onverschillig van welke gezindte.

De eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeente was op 17 december 1879. Er waren 164 leden toegetreden en 24 begunstigers werden ingeschreven.

In de dienst van 30 oktober 1885 werd op plechtige wijze het orgel ingewijd. In nog geen 6 jaar tijd had de remonstrantse gemeente aan de Heerengracht een kerkgebouw, een predikant en een juweel van een orgel, alles dankzij de grote ofeervaardigheid van de gemeenteleden.

Dit eerste kerkgebouw werd op zondag 28 januari 1945 door een verdwaalde bom uit een vliegtuig van de geallieerde luchtmacht vernietigd. Een bouwfonds werd opgericht om een nieuwe kerk te doen herrijzen. Met veel geldelijke steun van de Remonstrantse Broederschap en het Departement van Wederopbouw werd in januari 1951 met de bouw begonnen. Op 14 april 1951 werd de eerste steen gelegd. Deze bevindt zich in de gevel van de kerk, aar de tekst op staat:

Eenheid in het nodige,

Vrijheid in het onzekere,

In alles de liefde.

In 2008 werd de Remonstrantse kerk aan de Heerengracht verkocht aan Stichting De Stouwe, Het pand werd gesloopt, alleen de voorgevel werd gespaard en geïntegreerd in de nieuwbouw van het verpleeghuis De Kaailanden, dat op deze plek gevestigd werd.

De Remonstrantse Gemeente vormt nu een federatie met de Doopsgezinde Gemeente en komt bijeen in de kerk op de hoek Marktstraat-Vledderstraat.