Wiki

Beknopte geschiedenis

De remonstrantse gemeente Meppel ontstond in 1879, toen ds. A.J. Oort van de Nederlands Hervormde Kerk te Meppel een beroep aannam naar Zutphen. Ongeveer 300 gemeenteleden richtten een verzoek aan de kerkenraad om weer een predikant van vrijzinnige signatuur te beroepen. De kerkenraad antwoordde “aan dat verzoek niet te kunnen, noch te mogen voldoen.” Op 13 november 1879 werd een vergadering gehouden, waarin het besluit viel om een kapitaal bijeen te brengen tot stichting van een eigen kerkgebouw, diensten te houden en van de opbrengst van de collecten uitdeling te doen aan armen, onverschillig van welke gezindte. De eerste bijeenkomst. (Lees verder)

Visie Remonstranten

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven. (Lees verder)

Organisatie

Kerkenraad Voorzitter: B.H. (Gitte) Snijders-Jensen    T 0522  853 963    M 06  182 01 807 Secretaris: vacant E rem.gem.meppel@gmail.com Lid – ledenadministratie: D. (Dirk) Krikke    T 0522  464 150 Lid: vacant Predikant: ds. A.T. (Anneke) van der Velde    T 038  452 172    M 06  526 80 984     (Lees verder)