Vredesweek

In de vredesweek organiseert de DoRe Gemeente (Doopsgezinden en Remonstranten) Meppel, samen met het Apostolisch Genootschap een bijeenkomst op

donderdag 20 september.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Adres: Witte de Withstraat 2, Meppel